TD – Tạp Dề Màu Hồng

  • Chất Liệu: Cotton
  • Màu Sắc: Hồng Nhạt