TD – Tạp Dề Ngang Hông Màu Xanh

  • Chất Liệu: Cotton
  • Màu Sắc: Xanh Lá