TD – Tạp Dề Màu Đen Chuyên Dụng Spa, TMV

  • Chất Liệu: Kaki Hàn Quốc
  • Màu Sắc: Đen