TD – Tạp Dề Màu Đen Thêu Logo Điệp Yupple Nails

  • Chất Liệu: Cotton JAPAN
  • Màu Sắc: Đen