KBD – Khăn Body Spa Màu Trắng Có Thêu Logo (Cotton)

  • Chất Liệu: Cotton
  • Kích Thước: 70cmx140cm
  • Màu Sắc: Trắng