KBD – Khăn Body Spa Màu Đỏ (Cotton) Thêu Logo

  • Chất Liệu: Cotton
  • Kích Thước: 70cmx140cm
  • Màu Sắc: Đỏ