KSP – NANCY Spa Microfiber Thêu Logo (Màu Xanh Rêu)

Kích thước: 40x80cm

Màu sắc: Xanh Rêu

Nhà sản xuất: Khăn Nam Phong

Chất sợi: Microfiber

Tình trạng: Có sẵn SLL

Thêu, dập logo lên khăn theo yêu cầu.