KSP – Lady’s House Cotton Màu Trắng Thêu Logo

  • Chất Liệu: Cotton
  • Kích Thước: 40cmx80cm
  • Màu Sắc: Trắng