KBD – Khăn Body Spa Màu Xám Có Thêu Logo (Cotton)

  • Chất Liệu: Cotton
  • Kích Thước: 70cmx140cm
  • Màu Sắc: Xám

SOS... Hiện tại có nhiều đơn vị ĐÁNH CẮP HÌNH ẢNH của Nam Phong để thương mại nên quý khách hàng đặc biệt lưu ý.