KN – The Studio by Anny

  • Chất Liệu: Cotton
  • Kích Thước: 34cmx34cm, 40cmx60cm
  • Màu Sắc: Xám, Xám Lông Chuột