KGD – Khăn Gội Đầu Microfiber Màu Xanh Dương

  • Chất Liệu: Microfiber
  • Kích Thước: 40cmx80cm
  • Màu Sắc: Xanh, Xanh Dương