KSP – Massage Bình Bình An Microfiber Thêu Logo (Màu Xám Lông Chuột)

Kích thước: 34x120cm

Màu sắc: Xám Lông Chuột

Nhà sản xuất: Khăn Nam Phong

Chất sợi: Microfiber

Tình trạng: Có sẵn SLL

  • Kích Thước: 34x120
  • Màu Sắc: Xám Lông Chuột