KQT – SALONPASS

  • Kích thước: 

Có ba loại kích thước :

Khăn mặt: 40 x 80 cm, 34 x 70 cm

Khăn tắm: 70 x 140 cm, 60 x 120 cm

Khăn tay : 30 x 50 cm, 50 x 80 cm

  • Chất liệu: 100% Cotton
  • Màu sắc: Xanh
  • Xuất xứ:  Việt Nam.
  • Đặc biệt: Có nhận thêu dệt logo theo yêu cầu của khách hàng
  • Đơn vị sản xuất:  Khăn Nam Phong
  • Chất Liệu: Cotton
  • Màu Sắc: Xanh Dương

SOS... Hiện tại có nhiều đơn vị ĐÁNH CẮP HÌNH ẢNH của Nam Phong để thương mại nên quý khách hàng đặc biệt lưu ý.

Danh mục: