KQT – HPS Contest (Thêu Logo Cotton)

Kích thước: 34×80 cm

Cht liu: 100% Cotton

Màu sc: Vàng

Xut x: Việt Nam.

Đặc bit: Có nhận thêu dệt logo theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị sản xuất:  Khăn Nam Phong

Danh mục: