KQT – Pharmacy

  • Có ba loại kích thước :

Khăn mặt: 40 x 80 cm, 34 x 70 cm

Khăn tắm: 70 x 140 cm, 60 x 120 cm

Khăn tay : 30 x 50 cm, 50 x 80 cm

  • Cht liu:100% Cotton
  • Màu sc:Trắng
  • Xut x: Việt Nam.
  • Đặc bit: Có nhận thêu dệt logo theo yêu cầu của khách hàng
  • Đơn vị sản xuất:  Khăn Nam Phong

 

Danh mục: