KQT – Pharmacy

  • Có ba loại kích thước :

Khăn mặt: 40 x 80 cm, 34 x 70 cm

Khăn tắm: 70 x 140 cm, 60 x 120 cm

Khăn tay : 30 x 50 cm, 50 x 80 cm

  • Cht liu:100% Cotton
  • Màu sc:Trắng
  • Xut x: Việt Nam.
  • Đặc bit: Có nhận thêu dệt logo theo yêu cầu của khách hàng
  • Đơn vị sản xuất:  Khăn Nam Phong

 

  • Chất Liệu: Cotton
  • Kích Thước: 30cmx50cm, 34cmx70cm, 40cmx80cm, 50cmx80cm, 60cmx120cm, 70cmx140cm
  • Màu Sắc: Trắng

SOS... Hiện tại có nhiều đơn vị ĐÁNH CẮP HÌNH ẢNH của Nam Phong để thương mại nên quý khách hàng đặc biệt lưu ý.

Danh mục: