KQ – Khăn Quấn Tóc Màu Xanh Lá (Microfiber) Thêu Logo

  • Chất Liệu: Microfiber
  • Kích Thước: 34cmx80cm, 35cmx75cm
  • Màu Sắc: Xanh Lá

SOS... Hiện tại có nhiều đơn vị ĐÁNH CẮP HÌNH ẢNH của Nam Phong để thương mại nên quý khách hàng đặc biệt lưu ý.