KST – Khăn Sợi Tre Màu Vàng

  • Chất Liệu: Sợi Tre
  • Kích Thước: 35cmx75cm
  • Màu Sắc: Vàng
Danh mục: