Khăn Sợi Tre Màu Trắng Thêu Logo

  • Chất Liệu: Sợi Tre
  • Kích Thước: 30cmx50cm, 34cmx70cm, 45cmx75cm, 62cmx10cm
  • Màu Sắc: Trắng

SOS... Hiện tại có nhiều đơn vị ĐÁNH CẮP HÌNH ẢNH của Nam Phong để thương mại nên quý khách hàng đặc biệt lưu ý.

Danh mục: