KBD – Khăn Body Spa Màu Xanh Cốm (Cotton) Thêu Logo

  • Chất Liệu: Cotton
  • Kích Thước: 70cmx140cm