TD – Tạp Dề Ngang Bụng Màu Vàng

  • Chất Liệu: Cotton
  • Màu Sắc: Vàng Nhạt