TD – Tạp Dề Ngang Bụng Màu Nâu

  • Chất Liệu: Cotton
  • Màu Sắc: Nâu Socola