Tạp Dề Đồng Phục Màu Xanh Lá, Xanh Rêu Trơn

Chất liệu: Kaki

Màu Sắc: Xanh Rêu

  • Chất Liệu: Kaki Hàn Quốc
  • Màu Sắc: Xanh Lá

SOS... Hiện tại có nhiều đơn vị ĐÁNH CẮP HÌNH ẢNH của Nam Phong để thương mại nên quý khách hàng đặc biệt lưu ý.