KQ – Khăn Quấn Tóc Cotton Màu Trắng Thêu Logo

  • Chất Liệu: Cotton
  • Kích Thước: 34cmx80cm
  • Màu Sắc: Trắng