KKS- Thảm Chân Khách Sạn Màu Trắng 45x75cm, 320gr, Có Logo (Loại A)

  • Chất Liệu: Cotton
  • Kích Thước: 45cmx75cm
  • Màu Sắc: Trắng
  • Phân Loại: Hàng loại A
  • Trọng lượng: 320gr

SOS... Hiện tại có nhiều đơn vị ĐÁNH CẮP HÌNH ẢNH của Nam Phong để thương mại nên quý khách hàng đặc biệt lưu ý.