KKS – Khăn Tắm Khách Sạn Màu Trắng 70x140cm 400g B

85.000 

  • Chất Liệu: Cotton
  • Kích Thước: 70cmx140cm
  • Màu Sắc: Trắng
  • Phân Loại: Hàng loại B
  • Trọng lượng: 400gr
  • Chất Liệu: Cotton
  • Kích Thước: 70cmx140cm
  • Màu Sắc: Trắng
  • Phân Loại: Hàng loại B
  • Trọng lượng: 400gr
KKS – Khăn Tắm Khách Sạn Màu Trắng 70x140cm 400g B
KKS – Khăn Tắm Khách Sạn Màu Trắng 70x140cm 400g B

85.000