KBD – Khăn Body Spa Màu Trắng Có Thêu Logo (Microfiber)

  • Chất Liệu: Microfiber
  • Kích Thước: 60cmx120cm
  • Màu Sắc: Trắng

SOS... Hiện tại có nhiều đơn vị ĐÁNH CẮP HÌNH ẢNH của Nam Phong để thương mại nên quý khách hàng đặc biệt lưu ý.