GTG – Ga Trải Giường Màu Xanh Ngọc Nhạt (Có Lỗ)

  • Chất Liệu: Phi Bóng
  • Kích Thước: 90cmx190cm
  • Màu Sắc: Xanh Ngọc