GTG- Ga Trải Gường Spa Màu Trắng (Thun)

  • Chất Liệu: Thun
  • Màu Sắc: Trắng