Hình ảnh DPSP – Bảo Châu Beauty Spa & Clinic

  • Chất Liệu: Cotton Lạnh
  • Màu Sắc: Xám
  • Size: Size L, Size M, Size S, Size XL, Size XXL, Size XXXL