Nha Khoa Tùng Lâm (Xanh cốm – Cotton)

  • Chất Liệu: Cotton
  • Kích Thước: 34cmx70cm
  • Màu Sắc: Xanh Cốm