KKS – Khăn Tắm Khách Sạn Màu Trắng 70x140cm 400g A

  • Chất Liệu: Cotton
  • Kích Thước: 70cmx140cm
  • Màu Sắc: Trắng
  • Phân Loại: Hàng loại A
  • Trọng lượng: 400gr