KKS- Khăn Lau Tay Khách Sạn Màu Trắng 34x70cm 100g Có Logo

  • Chất Liệu: Cotton
  • Kích Thước: 34x70cm
  • Màu Sắc: Trắng
  • Trọng lượng: 100gr

SOS... Hiện tại có nhiều đơn vị ĐÁNH CẮP HÌNH ẢNH của Nam Phong để thương mại nên quý khách hàng đặc biệt lưu ý.