KKS- Khăn Lau Mặt Khách Sạn Màu Trắng 40x75cm 150gr

  • Chất Liệu: Cotton
  • Kích Thước: 40cmx75cm
  • Màu Sắc: Trắng
  • Trọng lượng: 150gr

SOS... Hiện tại có nhiều đơn vị ĐÁNH CẮP HÌNH ẢNH của Nam Phong để thương mại nên quý khách hàng đặc biệt lưu ý.