KKS- Khăn Lau Mặt Khách Sạn Màu Trắng 40x75cm 150gr – Có Logo

  • Chất Liệu: Cotton
  • Kích Thước: 45cmx75cm
  • Màu Sắc: Trắng
  • Phân Loại: Hàng loại A

SOS... Hiện tại có nhiều đơn vị ĐÁNH CẮP HÌNH ẢNH của Nam Phong để thương mại nên quý khách hàng đặc biệt lưu ý.