Hình ảnh DPSP – Mon Spa

  • Chất Liệu: Cotton
  • Màu Sắc: Nâu, Nâu Nhạt