KX – Hồng Nhạt

  • Chất Liệu: Sợi Tre
  • Kích Thước: 34cmx34cm, 40cmx40cm
  • Màu Sắc: Hồng Nhạt

SOS... Hiện tại có nhiều đơn vị ĐÁNH CẮP HÌNH ẢNH của Nam Phong để thương mại nên quý khách hàng đặc biệt lưu ý.

Danh mục: