ACT – Thanh House Premium Lụa Phi Bóng Xanh Ngọc

  • Chất Liệu: Lụa, Phi Bóng
  • Màu Sắc: Xanh Coban, Xanh Ngọc
  • Trọng lượng: 250gr, 320gr

SOS... Hiện tại có nhiều đơn vị ĐÁNH CẮP HÌNH ẢNH của Nam Phong để thương mại nên quý khách hàng đặc biệt lưu ý.