Công Đoàn là gì? Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Công Đoàn Việt Nam

Có một tổ chức được biệt trong công ty được thành lập để bảo vệ quyền lợi người lao động, tuy nhiên một số nhân viên lại quên mất tên của nó, đó chính là Công Đoàn doanh nghiệp. Để biết thêm về vai trò và ý nghĩa của tổ chức, cũng như ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam là ngày nào? Cùng Khăn Nam Phong đọc qua bài viết dưới đây nhé!

Tổ chức Công Đoàn Việt Nam là gì?

Công đoàn Việt Nam là một tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn bao gồm giai cấp công nhân, đội ngũ tri thức và người lao động tạo nên. Tổ chức này được thành lập với mục đích xây dựng, tập hợp đoàn kết các tầng lớp lao động, bảo vệ quyền hạn và lợi ích của người đi làm. Ngoài ra, Công Đoàn cũng là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tham gia vào hệ thống chính trị phát triển nước nhà.

Nguồn gốc của tổ chức Công Đoàn Việt Nam

Ngày 28/7/1929, tại hội nghị đại biểu Cộng hội Đỏ Bắc Kỳ lần thứ nhất diễn ra ở Hàng Nón, Hà Nội đã thông qua chương trình và điều lệ hoạt động của Công hội, từ đó làm tiền đề cho sự ra đời của Công Đoàn Việt Nam.

Nguồn gốc của Công Đoàn Việt Nam
Nguồn gốc của Công Đoàn Việt Nam

Đại hội quyết định xuất bản Báo lao động làm cơ quan thông tin, truyền thông của giai cấp công nhân. Năm 1983, Đại hội V Công Đoàn Việt Nam đã quyết định lấy ngày 28/7 làm ngày kỉ niệm thành lập Công Đoàn. Các tên gọi của tổ chức Công Đoàn qua từng năm:

  • Công hội Đỏ (1929 – 1935)
  • Nghiệp đoàn Ái hữu (1935 – 1939)
  • Hội Công nhân Phản đế (1939 – 1941)
  • Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1941 – 1946)
  • Tổng Công đoàn Việt Nam (1961 – 1988)
  • Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (Từ 1988 – nay)

Vai trò của Công Đoàn Việt Nam

Công Đoàn Việt Nam hướng tới mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nền kinh tế đa ngành theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với giai cấp công nhân Việt Nam. Nhiệm vụ chính là xây dựng, thúc đẩy giải cấp lao động trở thành ngọn cờ đầu trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Công Đoàn còn là đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động, chăm lo lợi ích của họ trong các công ty, doanh nghiệp. Tổ chức Công Đoàn được xây dựng vững mạnh theo các cấp, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhân dân, tổ chức các hoạt động tìa chính, kiểm tra, đối nội đối ngoại.

Những hoạt động hay diễn ra vào ngày kỉ niệm Công Đoàn Việt Nam

Kỉ niệm ngày Công Đoàn Việt Nam diễn ra nhiều sự kiện và hoạt động ý nghĩa, góp phần phát triển một hệ thống vững mạnh giúp ích cho người lao động. Các hoạt động hay diễn ra trong ngày Công Đoàn là:

Hội nghị biểu dương Công Đoàn cơ sở

Đây là thời điểm để các Công Đoàn cấp lãnh đạo có thể khen thưởng các đơn vị nhỏ hơn trong quá trình đóng góp, xây dựng tổ chức ngày càng lớn mạnh. Tiếp đó là đưa ra những phương hướng hoạt động trong thời gian tới, đảm bảo tiến độ hoàn thành mục tiêu được giao.

Hội nghị biểu dương công đoàn cơ sở
Hội nghị biểu dương công đoàn cơ sở

Tặng quà cho công nhân viên

Quà tặng ngày Công đoàn Việt Nam là một phần không thể thiếu trong những hoạt động ý nghĩa vào ngày lễ này. Đây là món quà khích lệ tinh thần các thành viên trong Công đoàn sau một thời gian dài hoạt động sôi nổi, cũng như thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đến với bộ phận người lao động đang ngay đem cống hiến để công ty, doanh nghiệp phát triển.

Tặng quà cho nhân viên là nét đẹp công đoàn
Tặng quà cho nhân viên là nét đẹp công đoàn

Ngoài ra, đây cũng là thời điểm thích hợp để giúp đỡ các công nhân viên có tình cảnh khó khăn, gặp tai nạn trọng lao động, xây dựng tổ chức “Mái ấm Công đoàn” … để họ có động lực mà lao động trong lĩnh vực của công ty.

Ngày Công Đoàn Việt Nam là một ngày quan trọng đối với toàn thể người lao động trên cả nước, dịp lễ ý nghĩa của các doanh nghiệp!

Rate this post

Trả lời