QLM (Xanh dương – Cotton)

  • Chất Liệu: Cotton
  • Màu Sắc: Xanh Dương