KTT – CELADON SPORT AND RESORT CLUB (Dập Logo)

Kích thước: 34x34cm, 40x80cm

Màu sắc: Xám

Nhà sản xuất: Khăn Nam Phong

Chất sợi: Cotton

Tình trạng: Có sẵn SLL

Thêu, dập logo lên khăn theo yêu cầu.

Danh mục: