KBD – Khăn Body Spa Màu Da Bò (Cotton) Có Thêu Logo

  • Chất Liệu: Microfiber
  • Kích Thước: 70cmx140cm
  • Màu Sắc: Màu Da Bò
  • Chất Liệu: Microfiber
  • Kích Thước: 70cmx140cm
  • Màu Sắc: Màu Da Bò
KBD – Khăn Body Spa Màu Da Bò (Cotton) Có Thêu Logo