Ngày thành lập Đoàn thanh niên là ngày nào? Người đoàn viên đầu tiên là ai? Ý nghĩa của Đoàn thanh niên Việt Nam

Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị – xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam chúng ta. Tổ chức có được thành lập mang lại một ý nghĩa to lớn cho thanh niên sau này, để lại giá trị lịch sử cho nhiều thế hệ sau. Cùng tìm hiểu về ngày thành lập, đoàn viên đầu tiên và các hoạt động liên quan của tổ chức Đoàn Thanh Niên nhé!

Ngày thành lập Đoàn thanh niên là ngày nào?

Vào ngày 26 tháng 3 năm 1931, Trung ương Đảng Cộng Sản Đông Dương đã triệu tập Hội nghị ban chấp hành toàn thể lần thứ 2, nêu rõ vai trò của lực lương thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng của tổ quốc, chỉ thị cho các tổ chức Đảng quan tâm và xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên. Từ đó, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Đông Dương ra đời, làm nền tảng cho các thế hệ thanh niên Việt Nam sau này.

Bác Hồ vĩ đại tại Đại Hội Thành lập Đoàn TNCS Đông Dương
Bác Hồ vĩ đại tại Đại Hội Thành lập Đoàn TNCS Đông Dương

Được Bác Hồ và Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp ngày 22 – 25/3/1961 quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn hằng năm. Từ đó, để phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã có nhiều lần đổi tên:

  • 1931 – 1936: Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương
  • 1937 – 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
  • 11/1939 – 1941: Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương
  • 5/1941 – 1956: Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam
  • 25/10/1956 – 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
  • 2/1970 – 11/1976: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh
  • 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

Trải qua biết bao nhiêu thế hệ, Đoàn thanh niên đã luôn làm tốt nhiệm vụ được giao, làm nên những chiến công xuất sắc, hoàn thành được sứ mạng của tổ quốc.

Người Đoàn viên đầu tiên là ai?

Tổ chức Đoàn Thanh Niên là tổ chức lớn được nhiều người biết đến, tuy nhiên không phải ai cũng biết về người đoàn viên đầu tiên.

Lý Tự Trọng - Người Đoàn viên đầu tiên của Việt Nam
Lý Tự Trọng – Người Đoàn viên đầu tiên của Việt Nam

“Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể là con đường nào khác”. Lời nói của người Đoàn viên đầu tiên -–Lý Tự Trọng như một lời tuyên thệ đối với các thế hệ thanh niên sau này, thể hiện quyết tâm, ý chí lớn lao về sự nghiệp bảo vệ và giữ gìn tổ quốc.

Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng, sinh ngày 20/10/1914 tại xã Thạch Minh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1923, anh được qua Trung Quốc học tập để trao dồi kiến thức, sau đó về nước hoạt động với nhiệm vụ thành lập Đoàn Thanh niên Cộng Sản Đông Dương. Vào 9/2/1931, anh bắn chết thanh tra mật thám Legrant nhưng không may bị bắt và hành hạ. Sau đó, chúng đã quyết xử tử anh vào ngày 20/11/1931, khi anh vẫn chưa tròn 18 tuổi. Trước khi bị hành quyết, người thanh niên kiên cường vẫn mãi tinh thần mạnh mẽ, gọi vang tên Việt Nam và hát bài ” Quốc tế ca” luôn thể hiện lòng yêu nước mãnh liệt.

Cuộc đời của Lý Tự Trọng sẽ mãi là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường của tuổi trẻ Việt Nam. Anh đã hy sinh oanh liệt nhưng những gì a làm cho Đoàn Thanh niên vẫn còn được lưu trữ vào lịch sử hào hùng của Việt Nam.

Ý nghĩa của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

Ý nghĩa - sứ mệnh lớn lao của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Ý nghĩa – sứ mệnh lớn lao của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn là thành viên trong hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hệ thống này Đảng là người lãnh đạo, Đoàn là một trong các tổ chức thành viên. Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh được thành lập mang 3 ý nghĩa lớn:

  • Đoàn là Đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, Nhà nước và các ngành. Đoàn luôn luôn xác định nhiệm vụ của mình là đội quân xung kích cách mạng tích cực tham gia xây dựng Đảng và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ.
  • Đoàn là Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp học tập rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu cảu xã hội hiện nay.
  • Đoàn là Người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ. Chức năng này khẳng định rõ tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức của thanh niên, vì thanh niên.

Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh luôn mang một ý nghĩa trọng đại, dẫn dắt thế hệ trẻ về sau đi đúng hướng, phát triển đất nước, bảo toàn sứ mạng vẻ vang của tổ quốc Việt Nam.

Xem thêm: Tìm hiểu những lời chúc Đoàn Thanh niên ngày 26/3 ý nghĩa nhất

Rate this post

Trả lời